4 steps til at sikre din virksomheds it-sikkerhed

Link til billede:

 

4 steps til at sikre din virksomheds it-sikkerhed

Har din organisation etableret en effektiv proces for løbende udvikling og vedligeholdelse af jeres IT-sikkerhed? Som næsten hvilken som helst anden dansk organisation, så gætter jeg på, at dit svar er nej. I dette blogindlæg vil du blive introduceret til 4 steps, der kan anvendes som rammeværktøj til at få etableret effektiv IT-sikkerhed. 

Sørg altid for at vurdere og evaluere dine tiltag

Vores erfaring er, at en stor del af de danske virksomheder har været flittige til at sætte forskellige tiltag i gang. Man har implementeret en stor mængde tekniske tiltag (antivirus, firewall, spamfilter, brugerstyring osv.). Overordnet set er det rigtig fint, bortset fra, at hovedparten af virksomhederne ikke har valgt deres tiltag på baggrund af en risikovurdering af, hvad de reelle risici for den pågældende organisation er. Derudover overvejes det ikke, hvordan effekten af de implementerede tiltag skal evalueres. Dermed står virksomheden reelt uden chance for at vurdere værdien af det enkelte tiltag, hvilket medfører at man famler i blinde, når man skal vurdere om et givent tiltag skal bibeholdes eller afskaffes. 

4 steps: Plan – Do – Check – Act

Disse 4 steps er ikke nogen jeg har opfundet. De er fra ISO-standarden ISO27001, som er et rigtig godt rammeværktøj for, hvordan man kan tænke og arbejde med IT-sikkerhed. Du behøver heldigvis ikke at læse hele den lange ISO-manual – den tjans har vi klaret, så du kan fint nøjes med blot at læse indlægget her. De 4 steps er: 

  1. PLAN: Risikovurdering & planlægning
  2. DO: Implementering af tiltag
  3. CHECK: Vurdering af eksisterende tiltag – har mine tiltag en effekt?
  4. ACT: Tilpasning af tiltag – reagér på evaluering og optimér

Vores opfattelse af, hvor energien i dag bliver lagt i hovedparten af virksomheder i Danmark, er som følger:

  1. Der er et meget begrænset fokus på at planlægge sin indsats (PLAN)
  2. Der er til gengæld stort fokus på at sætte tiltag i gang – og gerne af teknisk karakter (DO)
  3. Der er forsvindende lidt fokus på at få indblik i om de tiltag, man har sat i gang, rent faktisk har en effekt (CHECK)
  4. Da (CHECK) bliver forsømt, bliver (ACT) enten foretaget med bind for øjnene, da man mangler indsigt, eller også bliver det slet ikke gjort.

De 4 steps er egentlig en simpel og helt logisk proces. Vi oplever dog generelt, at der hos mange virksomheder i dag er en manglende erkendelse af, at IT-sikkerhed netop er mere en proces, end blot at sætte tiltag i gang. 

Konklusion: Flyt dit fokus mod processen

Formålet med dette indlæg har været at introducere dig til en simpel 4-steps proces, som kan hjælpe dig til at få et fast ”tag” i din virksomheds IT-sikkerhed. Vores kernebudskab er: 

  • Tænk IT-sikkerhed som en proces. Hav de 4 steps (PLAN, DO, CHECK & ACT) i baghovedet når du fremover gør dig overvejelser om IT-sikkerhed.
  • IT-sikkerhed er ikke en størrelse, man blot kan sætte strøm til og så ellers lade den passe sig selv. Dog behøver det heller ikke være en stor og tung opgave, som kræver uendelig opmærksomhed.

Hvis du gerne vil lære mere PDCA cyklussen kan du se CyberPilots side om det her.

 

faktura_141

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

The field is required.